Genaenhof
BenB
Yurt
Erfwinkel en Rustpunt
Regeneratief natuurbeheer
Vrijwilligers
Sfeerimpressie
Contact
_
_
_
_
_
_
Over de Genaenhof

De transitie van melkveebedrijf naar multifunctionele boerderij!

De Genaenhof (= oude Hoeve) is een gemeentelijk monument. Het is een beeldbepalende boerderij en maakt onderdeel uit van het beschermd dorpsgezicht Asselt. Tot 2019 werden de gebouwen functioneel gebruikt als onderdeel van een melkveehouderij. Die functie is beëindigd en daarmee de vraag hoe de boerderij verder kan voortbestaan. Met alle vraagstukken rondom duurzaamheid en klimaatverandering zijn wij met ons team dagelijks bezig hoe we dit in kunnen passen in ons bedrijf. Goed zijn voor de aarde is ons doel. Kortom ... een bijzonder stukje Limburgs buitengebied waar natuur, kleinschalige landbouw en maatschappelijke functies in elkaar vloeien en antwoorden geven op een groeiende beweging van bewustwording!

  

Bovenstaand filmpje is anno 2019. Inmiddels is het vraagstuk 'hoe verder met de Genaenhof' opgelost en wordt het bedrijf voortgezet door Jos Veugelaers, Mark Thissen en Dorrie Gitmans (zie foto links). Het filmpje is echter te mooi om van onze site te halen:). Onderstaand filmpje dateert van juli 2023 en laat zien hoe de transitie vorm krijgt.